Освіта:

• 1996 – закінчила НМУ ім. О.О. Богомольця за спеціальністю медико-профілактична справа та отримала кваліфікацію «лікар-гігієніст, епідеміолог, профпатолог»;

• 1997 – закінчила інтернатуру на базі Київської медичної академії післядипломної освіти за спеціальністю «Радіологія-діагностика».

Проходження курсів, участь в семінарах, майстер-класах, конференціях:

• 2003 – Український конгрес радіологів Укр`2003;

• 2004 – Українська науково-практична конференція «Актуальні питання конвенційної рентгендіагностики, комп`ютерної та магнітно-резонансної томографії»;

• 2004 – теоретичний курс з рентгенології;

• 2004 – Конгрес рентгенологів та рентгенолаборантів України;

• 2005 – V Українська науково-практична конференція «Актуальні питання конвенційної рентгендіагностики, комп`ютерної та магнітно-резонансної томографії»;

• 2006 – Українська науково-практична конференція «Стандартизація рентгенологічного, комп`ютерно-томографічного та магнітно-резонансного досліджень в діагностиці захворювань органів та систем»;

• 2007 – Конгрес рентгенологів та рентгенолаборантів України;

• 2008 – науково-практична конференція «Стандарти променевої діагностики голови, шиї та грудної клітки»;

• 2008 – теоретичний курс «Панорамна радіографія в стоматології»;

• 2009 – теоретичний курс «Сучасна променева діагностика в амбулаторній стоматології, щелепно-лицьовій хірургії та оторіноларінгології»;

• 2011 – курс лекцій «Лучевая диагностика в амбулаторной практике врача-стоматолога»;

• 2014 – «Современные аспекты и тенденции лучевой диагностики в терапевтической стоматологии. Конусно-лучевая томография, внутриротовая рентгенография»;

• 2014 – ІІІ міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров`я України»;

• 2018 – VII Національний конгрес з міжнародною участю «Радіологія в Україні - 2018»;

• 2018 – міжнародна Науково-практична конференція з міжнародною участю «Помилки променевої діагностики захворювань різних органів та систем»;

• 2021 – семінарі «КПКТ та МРТ діагностика в стоматологічній реабілітації, зуби, СНЩС і не тільки»;

• 2021 – ІІ міжнародній конференція Радіолор;

• 2021 – Школа педіатричної радіології «Актуальні питання променевої терапії в педіатрії».

Спеціалізація

quality
Конусно-променева діагностика лицевого скелету, а саме: нижньощелепних суглобів, навколоносових пазух носа та зубощелепного апарату;

Маніпуляції

quality
Всі види рентгенівських обстежень щелепно-лицевої ділянки на конусно-променевому комп’ютерному томографі Veraview x800, Morita;
quality
Конусно-променеву комп’ютерну томографію різних ділянок щелепно-лицевої зони,
quality
Панорамну томографію,
quality
Телерентгенографію.
quality
Постпроцесінгова обробка даних, підготовка заключень про проведення рентгенівських досліджень.

Сертифікати