Відділення цифрової рентгенології

    Направлення на рентген-діагностику для пацієнтів інших клінік:    Завантажити

    Рентгенодіагностика (радіодіагностика) – дослідження внутрішніх структур тіла людини різними методами за допомогою рентгенівського випромінювання.
В стоматологічній практиці нашого Медичного центру для діагностики та контролю якості лікування використовують такі методи:

    Внутрішньоротова рентгенографія– отримання зображення невеликої ділянки щелепи на плівку чи на сенсор радіовізіографа (RVG), інколи цей метод називають прицільним знімком. Перевагами метода є його доступність та найменше серед інших видів досліджень променеве навантаження. Серед недоліків: певний дискомфорт для пацієнта при розташуванні сенсора чи плівки в ротової порожнині та виражене погіршення якості діагностичної інформації від найменших помилок при виконанні дослідження.

    Панорамна томографія (ортопантомографія) – отримання зображення елементів зубощелепного апарату за допомогою спеціального пристрою – ортопантомографа. Метод дає загальну інформацію про стан зубів та кісткової тканини щелеп при відносно мінімальному променевому навантаженні, але у великій кількості випадків проекційні накладання та проекційні спотворення знижують достовірність отриманої інформації та ускладнюють аналіз зображення.

    Телерентгенографія (ТРГ) - отримання зображення черепа в прямій чи боковій проекції, що дає лікарю змогу дослідити будову зубощелепного апарату, виявити порушення і прогнозувати ефект від лікування на його етапах. Ці аналітичні дані (цефалометрія) необхідні для якісного ортодонтичного втручання.

roone

    Конусно-променева комп’ютерна томографія (КПКТ) –дослідження, яке надає тривимірні дані, що позбавляє цей метод недоліків рентгенографії, так як відсутні проекційні накладання та проекційні спотворення, характерні для двовимірних досліджень. Променеве навантаження при КПКТ більше , ніж при інших дослідженнях для стоматологічних потреб, але і достовірної інформації він надає незрівнянно більше. Крім того, новітнє обладнання дозволяє максимально зменшити дозове навантаження за рахунок зменшення розмірів ділянки обстеження та зміни параметрів експозиції згідно з метою обстеження.